ارتباط با من

احتمالا در اینستاگرم زودتر می تونم بهتون پاسخ بدم، ولی پیامهای رسیده از طریق این صفحه رو هم می خونم و در صورت نیاز جواب می دم.